Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 12. januar 2016.                      
 
Deltagere:          Bo Mortensen, Tage Jacobsen, Lotte Gottlieb Andersen, gastro13 v/Nicolaj, Bernie Ricketts samt Peter Wissing. Afbud fra Torben Løvdal, Erling Engelund og Chris Østergaard
 Dagsorden:   Referat: Ansv.
 
1. Siden sidst
 
 
 
 
 
 
 
2. Nyt fra Hallen
 
Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentarer.
 
Oprydning generelt og i særdeleshed i depotrum, lader stadig noget tilbage at ønske.
 
Derudover ikke noget.
 
Gastro13
De fremmødte foreninger gav alle udtryk for at samarbejdet kører upåklageligt, og til alle tilfredsstillelse. På baggrund af en sur lakrids i en jule godtepose, opfordrede Lotte Gottlieb dog til at foreningerne i samarbejde med Nicolaj, blev endnu bedre til at forventningsafstemme.
 
Der var i øvrigt fuld forståelse for gastro13's åbningstider, der nødvendigvis skal ses i sammenhæng med omsætningen.
 
Ingen kommentarer til afviklede arrangementer i hallen.
 
Af kommende arrangementer, skal nævnes fællesspisning. Vedhæftet opslag, som i gerne må videresende i jeres netværk.
 
Store Legedag uge 5 - arrangementet berører primært Sport92 formiddagshold i hallerne, der er aflyst denne uge.
  
Måtte i bordtennis. Der skal findes en løsning, således den ikke ligger til gene for øvrige brugere af lokalet.
 
Hjertestarterkursus - er der interesse, arrangerer Hallen via SafetyGroup gerne et kursus. Prisen som afholdes af foreningerne er kr. 550,- pr. kursist v/12. Meld tilbage med  deltagerantal, såfremt i er interesseret.
 
Der henstilles til at foreningerne aflåser hallen efter endt brug i ferieperioder mv., således uautoriseret brug / vandalisme undgås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle
 
 
 
Sport92
 
Hauge
 
 
 
Alle
 
 
 
 
Alle
 
 
 
3. Bordet rundt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Eventuelt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauge v/Tage
Intet.
 
HIF v/Bo
Intet.
 
Gj. Sdr. v/Lotte
Ønske om, at sensor i gymnastiksalen indstilles til længere intervaller.
 
Ønske om nyt betræk til springgrav. "Euro gym" er kontaktet, og kigger forbi ved lejlighed. 
 
 
 
Foreningerne ønskede ikke flere møder inden halfordelingsmødet, som afholdes tirsdag d. 3. maj 2016 kl. 17.00 – 19.00 - mere information herom senere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallen
 
 
Hallen

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 27. oktober 2015.

 

Deltagere: Bo Mortensen, Chris Østergaard, Tage Jacobsen, Erling Engelund, Lotte Gottlieb Andersen, gastro13 v/Nicolaj, Bernie Ricketts samt Peter Wissing. Afbud fra Torben Løvdal

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

 

 

 

 

2. Nyt fra Hallen

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentarer.

 

Intet.

 

 

Gastro13 v/Nicolaj fortalte lidt omkring muligheder, betingelser, visioner....

 

Vigtigste ændring for brugerne er måske den, at gastro13 leverer maden – resten (borddækning, serveringspersonale mv.) står man selv for.

 

Foreningerne ønsker tilsendt menuforslag inkl. priser mv.

 

Fakturering foretages månedsvis og tilsendes elektronisk.

 

Hallen supplerede med at gastro13 har forpligtet sig til, ”i perioden medio september til medio april, at holde åben man- torsdag i tidsrummet 17:30 – 20:30. Derudover i forbindelse med stævneaktiviteter, med rimeligt behov herfor”. Der opsættes informationer omkring åbningstider, på cafeteria døren.

 

Haltider – opfordring til at tiderne ajourføres. Reservationer der ikke benyttes skal slettes, således andre kan få glæde af dem.

 

Bandeopsætning – HIF udpeger en bandeansvarlig, der har tæt kontakt til hallen omkring op- og nedtagning af bander.

 

Harpiks – Tage skruer bissen på over for dem, der ikke respekterer at hal 1 er det eneste sted i hallen, hvor harpiks er tilladt.

 

Redskabsrum / nøgle til springgrav – Lotte minder instruktørene om, at nøglen skal hænges på plads. Gj. Sdr. sørger ligeledes for at der opsættes plancher, der illustrerer den ønskværdige oprydningsstandart i redskabsrummet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gastro13

 

gastro13

 

 

 

 

 

 

gastro13

 

 

Alle

 

 

 

HIF

 

 

 

Hauge

 

 

 

 

Gj. Sdr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Hallen, fortsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bordet rundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferieperioder – opfordring til alle, om at være skarpe omkring reservationer i Conventus. Hallen aflåses såfremt der ikke er noget booket – bl.a. til gene for dem, der havde glemt at de ikke skulle træne.

 

Jf. Hallens generelle åbningstider, kan henvendelser ske i kontortiden.

 

Hallen har i flere år haft 3- 4 timers daglig rengøringshjælp, fra folk i erhvervsafklaring. Vi er pt. uden hjælp.

 

 

Gj. KFUM v/Chris

Intet.

 

Hauge v/Tage

Intet.

 

HIF v/Bo

Adskillelse af hal 2 – aftalen blev, at man benytter skumpuderne fra springgraven. Læg dem på plads, efter endt brug!

 

Gj. Sdr. v/Lotte

Intet

 

Sport92 v/Erling

Åbent i forbindelse med jul / nytår. Der skrives til vagten.

Klubmesterskab i squash d. 2. januar 2016.

 

 

 

Næste møde,

Tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 17.00 – 19.00

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 3. marts 2015.

 

Deltagere: Bo Mortensen, Karoline Bech, Erling Engelund, Linda Okkerstrøm og Børge, Bernie Ricketts samt Peter Wissing. Afbud fra Tina, Chris Østergaard & Torben Løvdal

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nyt fra Hallen

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentarer.

 

Hallen tilbød formidling af kursus, i brugen af tidtagerbordet. Foreningerne vender tilbage / instruerer evt. selv deres brugere.

 

Midtjysk Kokkeservice kunne fortælle, at alt nu skulle være faktureret og udsendt.

 

Mødelokaler er efter ønske, synlige i Conventus. Håbet er, at det bl.a. afhjælper problematikken med at der annonceres med arrangementer i et lokale, der allerede er booket til anden side.

 

Infotavlen, der er nu frit slag, så længe det fungerer for alle parter.

 

 

Tak til HIF fra Midtjysk Kokkeservice, for hjælpen i forbindelse med HIF CUP. Bo fandt, at der var plads til forbedringer, noget der med enkelte justeringer kunne løses.

 

Hauge v/Karoline havde nogle datoer for trænerkursus samt ønske om, at det i booking fremgår at der er håndboldkamp palmesøndag.

 

Der var ligeledes et ønske om at Hauge fik besked, såfremt ”Haugelokalet” var aflåst i perioder, hvor man kunne forvente at der var åbent.

 

Sport92 v/Erling, dato for generalforsamling. Ønske om, at der i Conventus, for så vidt angår squash, spinning og fitness, ikke står lukket de dage, hvor der jf. Hallens generelle åbningstider, er lukket. Ligeledes, var der ønske om en delingsret i tidsrummet 00:00 – 24:00.

 

For god ordens skyld, gøres der opmærksom på aftalen om, at Sport92, med opslag ved hovedgangen i forbindelse med lukkedage, informerer om at det er dem der har rengørings- og opsynspligten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midtjysk Kokkeservice

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallen

 

 

 

 

Hallen

 

 

 

 

Sport92

2. Nyt fra hallen, fortsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bordet rundt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Eventuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. maj 2015 afholdes et squash arrangement. Vagten adviseres om, at der først kan lukkes efter kl. 23.00

 

Udendørs sæsonen står for døren. Bo fremsender ønsker vedr. omklædning.

 

Hallen indkøber nye fodboldstøvlerengøringsstativer – selvom de er funklendes nye, må de gerne benyttes.

 

”Halfordeling 2015/16” (samarbejdsudvalgsmøde d. 5. maj 2015). Vedhæftet 2 skemaer der bedes returneret til Hallen senest d. 14. april. ”Tal sammen og find konstruktive løsninger” inden mødet – ikke mindst, i de tilfælde hvor man ansøger om ”andres tider”. Hver forening er foruden samarbejdsudvalgsmedlemmet, velkommen til at tage 1 ”halfordelingssagkyndig” med til mødet.

 

 

Hauge v/Karoline – behov for at præciserer, at Hauge ønsker en kantine. Af hensyn til brugere, fandt man det hensigtsmæssigt at Midtjysk Kokkeservice tydeligt annoncerer omkring åbningstider. Midtjysk Kokkeservice sørger for at det er muligt at lave kaffe i Haugelokalet, uden for deres åbningstider.

 

HIF v/Bo samt Sport92v/Erling – intet.

 

 

Hauge v/Karoline taler med Kreds 3, således man reducerer tilfældende, hvor hallen reserveres til stævner lør- og søndag, for så efterfølgende at blive annulleret den ene dag.

 

HIF v/Bo samt Sport92v/Erling – intet.

 

Næste møde,

Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 17.00 – 19.00 som samtidig er HALFORDELINGSMØDE

 

Hallen

 

 

BM

 

 

Hallen

 

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

Midtjysk Kokkeservice

 

 

 

 

 

 

 

 

Karoline

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 20. januar 2015.

 

Deltagere: Bo Mortensen, Karoline Bech, Tina, Chris Østergaard, Erling Engelund, Linda Okkerstrøm v/Børge, Bernie Ricketts, Torben Løvdal samt Peter Wissing.

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nyt fra hallen

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentarer.

 

Sport 92 v/Erling.

Man fandt det problematisk, at der på et samarbejdsudvalgsmøde blev sagt at der gøres rent efter behov og at der efterfølgende står i referatet …”og under hensyntagen til ressourcer”.

 

Hammerum Hallen forsøger at dele sol og vind lige, men er desværre nød til at forholde sig til den virkelighed vi lever i. Der vil givetvis være tilfælde hvor enkeltpersoner eller foreninger med rette har et behov – som desværre ikke kan imødekommes. Ikke grundet manglende velvilje, men pga. manglende ressourcer. Præcis som inden for ældreplejen, sundhedsvæsenet, politiet, skoleverdenen, TDC,.....

 

Erlings ønske om at få malet squash, var ikke ført til protokols. Aftalen blev, at Sport92 retter henvendelse til Hallens bestyrelse.

 

HIF v/Bo

Kommentarer om at Hallen ringer fra ”hemmeligt nr.” var ikke ført til protokols.

 

Referat af møder. Aftalen blev, at der sendes en mail når det er lagt på nettet. Problemstilling hos nogle med at udskrive referater enkeltvis.

 

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer:

 

Hauge v/Karoline

”Noget omkring” mikrofoner i forbindelse med stævne d. 10. januar 2015. Hallen oplyste at der står / ligger 2 stk. sammen med tidtagerbordet i det gamle værksted under tribunen. Betjeningsvejledning hænger på lågen i hal 1. Trådløse mikrofoner kan evt. lånes af Gj. Sdr. / Sport 92 – udlåner står for instruktionen.

 

Forventes det at Halens personale er tilstede f.eks. i forbindelse med opstart af aktiviteter i weekender, bedes klubberne - i god tid – fremsende relevante oplysninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport 92

 

 

 

 

 

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubberne

 

2. Nyt fra hallen, fortsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bordet rundt

 

Dialog omkring genstart af forældreforeningen. Hallen har om nogle interesse i at Midtjysk Kokkeservice får hjælp til bemanding, således åbningstider og service forbedres. Initiativet ligger dog hos Midtjysk Kokkeservice, der tager kontakt til klubberne.

 

Sport 92 v/Erling

Noget omkring omklædningsrum / åbningstider i forbindelse med stævne 27. februar – 1. marts 2015.

Hallen tilsendes en mail med deltagerantal / kønsfordeling, hvorefter der under hensyntagen til øvrige aktiviteter tildeles omklædningsrum. Evt. behov for ændring af åbningstider meddeles, således Securitas kan informeres.

 

Til stævnet 29. april – 2. maj 2015, fremsendes ligeledes mail omkring behov for omklædningsrum / åbningstider.

1. maj er Hallen lukket, jf. ”Hallens generelle åbningstider”. Sport 92 kan se i referat af 21. januar 2014, hvorledes de skal forholde sig.

 

Mht. nedvaskning af vægge på squashbaner, henvises til tidligere fremsendte vaskeanvisning. En arbejdsopgave der siden etableringen af squashbanerne i 2004, har påvilet Sport92.

 

 

Gj. KFUM v/Chris

Ønsker om omrokering i depotrummet i hal 2. Aftalen blev at Gj. Sdr. vender sagen på næste bestyrelsesmøde, hvorefter vi (Gj. KFUM, Gj. Sdr. og Hallen) sammen ser på sagen.

 

Ønske omkring fælles klublokale Gj. Sdr. / Gj. KFUM forelægges hallens bestyrelse.

 

Hauge v/Karoline

Ønske til Midtjysk Kokkeservice om at der svares på mails og at der udsendes regninger.

 

Man ønsker at hallens mødelokaler i synlige i Conventus.

 

Der var behov for at få præciseret aftalen omkring cafeteriets åbningstider. I forpagtningsaftalen står der:

 

                Åbningstider

1.1  Forpagter forpligter sig til i perioden medio august-medio juni at supportere Cafe Oasen, således at det er muligt at holde åbent mandage-torsdage, i et tidsrum som hver sæson fastsættes i samråd mellem bortforpagteren, forpagteren og de frivillige tilknyttet Cafe Oasen. Som udgangepunktet er åbningstiden 18:00-20:30.

 

 

 

Midtjysk Kokkeservice

 

 

 

 

 

Sport 92 / Hallen

 

 

 

 

 

Sport 92 /

Hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3 parter

 

 

 

Hallen

 

 

 

Midtjysk Kokkeservice

 

Hallen

 

 

 

3. Bordet rundt, fortsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Eventuelt

 

1.2  Uden for tidsrummet mandage-torsdage holdes åbent ved stævneaktivitet, f.eks. i forbindelse med håndbold-, fodbold- og andre stævner i hallen, når der er rimeligt behov herfor, hvor udgangspunktet er, at der uanset aktivitetens omfang skal være åbent, medmindre anden aftale indgås med bortforpagteren.

 

Gj. Sdr. v/Tina

Intet at bemærke.

 

HIF v/Bo

 

Omklædning til udendørs fodbold – Bo og Bernie taler sammen.

 

Infotavlen – Hallens bestyrelse udarbejder retningslinier for brugen.

 

Forslag om at fjernsynet i cafeteriet ”nedlægges” og evt. benyttes af klubberne til diverse informationer.

 

Sport 92 v/Erling

 

Intet at bemærke.

 

Hallen

Traditionen tro er der ”Store legedag” uge 5 – normale aktiviteter i hal 1, hal 2 samt gymnastiksalen er derfor aflyst i tidsrummet 08.00 – 12.00

 

Hauges måtte i bordtennis efterlades uhensigtsmæssigt.

 

Familien Kirkegaard takker af efter flere års tro tjeneste med bandeopsætning. HIF arbejder på at finde en løsning, hvor de selv står for opsætning.

 

Næste møde,

Tirsdag d. 3. marts 2015 kl. 17.00 – 19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallen

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

 

Hauge

 

HIF

 

 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 18. november 2014.

 

Deltagere: Bo Mortensen, Karoline Bech, Tina, Chris Østergaard, Erling Engelund, Linda Okkerstrøm, Bernie Ricketts samt Peter Wissing.

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentarer.

 

Ingen bemærkninger

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nyt fra hallen

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer:

 

Intet at bemærke fra klubberne.

 

Fra Hallen;

 

Behov for omklædningsrum til fodbold i vintersæsonen oplyses til hallen.

 

Unge menneskers fest i lokalområdet – der er en årsag til at hallen aflåses.

 

Der er nu sat varme på.

 

”Kopimaskinen” igen – vurderer man behovet ud fra faktureringsgrundlaget, er det muligt at spare den væk.

 

Fjernsyn i cafeteriet. Det koster i runde tal kr. 20.000,- om året i licens og diverse afgifter – kan de bruges bedre?

 

Netforbindelse – hallen arbejder på en forbedring.

 

Jule- og nytårs lukket. I referatet af 21. januar 2014 fremgår det hvorledes man skal forholde sig.

 

3. mands løsøre – kontakt evt. Hans Buhl på 4181 9191 vedr. foreningernes løsøre (ikke dækket af hallens forsikring).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo

 

 

 

 

 

 

  

Hallen

 

Alle

 

 

3. Bordet rundt

 

Gj. KFUM:

 

Lampe i Hal 2 hænger - fastgøres næste gang hallen har en anvendelig lift.

 

Utæthed i røglem i hal 2 – håndværkeren tror nu på at årsagen til drypperiet er udbedret.

 

”Manglende lys” i hal 1 – Der er netop ofret ca. kr. 45.00,- på udskiftning af rør samt renovering loftplader – det bliver ikke bedre.

 

Låger til bordtennis – se referat af 18. marts 2014.

 

Sport92:

Erling havde behov for at få oplyst noget omkring rengøringsprocedure. Det blev oplyst, at hallen støvsuger squashbaner ”efter behov” og under hensyntagen til ressourcer.

 

I fitness er aftalen at Sport92 selv foretager al rengøring.

 

Hallen vasker iht. aftale gulvet i spinning lokalet, såfremt cyklerne er stillet til side og at man pr. mail ( i god tid) har informeret herom.

 

Hallen stiller 2 ekstra skraldespande til rådighed for Sport 92.

 

Endnu engang var der behov for at præciserer at Sport92 selv står for indkøb af papir til aftørring mv.

 

Lås i teknikskabet hvori lys på squashbaner betjenes, omkodes så den er identisk med squashdepot.

 

Hallen ønsker ikke at blive begavet med Sport92 vandautomaten.

 

Sport92 tilsendes vaskeanvisning til squashbaner således de selv kan fortetage rengøring.

 

D. 29. og 30. april 2015 afholdes et squasharrangement. Der tildeles 2 ekstra omklædningsrum og der gives tilladelse til opstilling af markedsføringsmateriale i stævneperioden.

 

Erling insisterede på at det blev ført til protokols, at han ville have delingsret.

 

Hauge:

 

Noget omkring omklædningsrum – syntes at være løst.

 

”Harpiks standeren” - er i skrivende stund ved at blive renoveret.

 

 

 

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sport92

 

 

 

Hallen

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Eventuelt

 

HIF:

 

Ønske til cafeteriet omkring højere fakturerings frekvens, bestillingsliste, bekræftelse på at ordre er modtaget.

 

Derudover vil Bo gerne have mulighed for at pærerne på toiletterne er opvarmet, inden han har tisset færdig.

 

Gj. Sdr.:

Hvor skriver man som forening til?

Drejer det sig om hallerne skriver man til hallen – drejer det sig om mødelokaler samt forplejning, henvender man sig til Linda på 5192 0547 / okker4@hotmail.com

 

Ønske om bedre specifikation på regninger fra cafeteriet.

Snak omkring levering, betingelser, priser....

 

Midtjysk Kokkeservice:

Foreningerne bedes tilsende Linda fakturerings oplysninger pr. mail.

 

Ønske om at bestillinger struktureres og foretages i god tid.

 

Opfordring til at benytte hende i stedet for foreningsorganiseret medbragte ting. Man er også velkommen til at benytte hende til foreningsfester.

 

Midtjysk Kokkeservice holder som udgangspunkt åbent i forbindelse med stævner inden for rimelighedens grænser. Foreningerne opfordres til at stille hjælp til rådighed i ydertimerne i lighed med CafeOace konceptet.

 

 

Næste møde,

Tirsdag d. 20. januar 2015 kl. 17.00 – 19.00

 

 

 

 

 

Linda

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

Alle

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

 

 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 18. marts 2014.

 

Deltagere: Jens Jensen, Bo Mortensen, Karoline Bech, Tina ??, Chris Østergaard, Bernie Ricketts samt Peter Wissing. Afbud fra Rudi Eriksen

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentarer.

 

Conventus – sørg for at ajourfører Jeres tider for den resterende del af sæsonen.

 

Foråret byder på feriedage. Se referat fra 21. januar 2014.

 

Sagen omkring uautoriseret betjening af ventillatin-systemet i hal 2 syntes løst

 

 

 

 

Alle

 

 

Alle

 

 

:)

 

2. Nyt fra hallen

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer:

 

Intet at bemærke fra klubberne.

 

Fra Hallen;

 

Fordeling af omklædningsrum til udendørsbrug.

 

Herre sauna renoveres og er derfor midlertidig ude af drift.

 

”Halfordeling 2014/15” (samarbejdsudvalgsmøde d. 29. april 2014). Vedhæftet 2 skemaer der bedes returneret til Hallen senest d. 14. april. ”Tal sammen og find konstruktive løsninger” inden mødet – ikke mindst, i de tilfælde hvor man ansøger om ”andres tider”. Hver forening er foruden samarbejdsudvalgsmedlemmet velkommen til at tage 1 ”halfordelingssagkyndig” med til mødet.

 

 

 

 

 

 

 

BM / BR

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

 

Alle

 

3. Bordet rundt

 

Gj. Sdr.:

Debat omkring større arrangementer som Gj. Sdr. opvisningen. Der mangler tilskuerpladser og cafeteriet er ikke gearet til så mange mennesker.

Hallen har den størrelse og indretning den har og der er grundet krav fra brandmyndigheder omkring flugtveje mv., begrænsninger mht. opstilling af ekstra stole / scener.

Rudis Kokkeservice informeres med henblik på at reducerer ventetiden.

 

HIF:

Intet at bemærke ud over at man i forbindelse med HIF CUP, oplevede ventetider i cafeteriet.

 

Hauge:

Trådløst netværk i Hauge lokalet virker ikke optimalt.

 

Ønske om at opstille fryser under tribunen.

 

Glat gulv efter Lørdagssjov d. 25. januar.

Der bliver som udgangspunkt ikke gjort rent i weekender, så er der aktiviteter der kræver efterfølgende mopning, gøres dette af brugerne inden hallen forlades.

 

 

Gj. KFUM:

Lågerne i bordtennis skydes ned af boldspillere. Hallen har rekvireret en tømrer der monterer nye beslag, hvorefter problemet skulle være løst. Det skal dog indskærpes, at alle har en forpligtelse til at påtale uautoriseret brug / vandalisme mv.

 

SP92:

Noget omkring tekst på infor tavlen – noget man selv foretager via sine bookinger i Conventus.

 

Rengøringsskab med støvsuger mv. etableres i spinninglokalet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudi

 

 

 

Rudi

 

 

 

Hallen

 

Hauge

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

Hallen

 

Alle

 

 

 

 

SP92

 

 

SP92

 

4. Eventuelt

 

Næste møde,

Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 17.00 – 19.00 som samtidig er HALFORDELINGSMØDE.

 

 

 

 

Alle

 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 21. januar 2014.

 Deltagere: Jens Jensen, Bo Mortensen, Karoline Bech, Tina ??, Helle Thorsen (sidste 10 min) samt Peter Wissing. Afbud fra Chris Østergaard, Bernie Ricketts og Rudi Eriksen

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentarer.

 

Conventus – sørg for at ajourfører Jeres tider for den resterende del af sæsonen. Specielt Hauge og HIF ”taler sammen” omkring fordeling af mandage efter uge 8.

 

Foråret byder på feriedage. På baggrund af jule- nytårsferien, er det desværre endnu engang nødvendigt at indskærpe over for SP92, at såfremt klubberne ønsker at holde åbent i ferieperioder (se hallens hjemmeside), skal de med opslag i hallen gøre opmærksom på åbningstider, at det er dem der har rengøringspligten, tilkaldevagt mv. Det er ganske enkelt respektløs og totalt uacceptabelt at påtage sig en opgave, velvidende at man ikke kan løse den.

 

Måtte i bordtennis – Hauge sørger for en anordning, således at den ikke er til gere for andre.

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAUGE

 

2. Nyt fra hallen

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer:

 

Intet at bemærke fra klubberne.

 

Fra Hallen;

 

Tak til dem, der har afgivet haltid / udlånt redskaber i forbindelse med herrelandsholdets træning i Hammerum Hallen.

 

Opsætning af bander, Bo Mortensen og Bernie aftaler skæringsdato.

 

Takket være videoovervågning, er udfordringen omkring efterladenskaber i omklædningsrum nu løst.

 

Mere serviceorienteret tilgang til at sende mail via hallens hjemmesiden. Det skulle iflg. ”eksperter” give udfordringer, der ikke er hensigtsmæssige.

 

Uge 5 står i ”Store legedags” tegn. ALLE reservationer i tidsrummet 08.00 – 12.00 er ”nulstillet” for såvel hal 1, hal 2 samt gymnastiksalen. Informer Jeres bagland!

 

Foråret byder på mange og store arrangementer. Som skrevet i sidste referat, er nøglen til succes planlægning og forberedelse. Mange udfordringer foregribes ved at udvise rettidig omhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM / BR

 

 

 

 

 

 

HALLEN

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

ALLE

 

3. Bordet rundt

 

Gj. Sdr.:

Intet at bemærke, Tina føler sig tryg ved de kommende arrangementer. Tak fra hallen til Helle Thorsen, for tiden i samarbejdsudvalget.

 

Helle opfordrede alle til at være specifikke i deres henvendelser omkring bestilling af forplejning hos Rudis Kokkeservice – skriv præcist hvad det er der forventes.

 

HIF:

Intet at bemærke

 

Hauge:

Afkalkning af brusehoveder i omkl. 4 + 5

 

Endelig turneringsplan for den resterende sæson tilsendes hallen snarest.

 

Gj. KFUM:

(Afbud)

 

SP92:

Noget omkring temperatur, genåbning af problematikken omkring d. 15 min. mellem skolen / M&K, henstilling om at klubber skriver kopiforbrug på de rigtige lister. Og ja, man må hellere end gerne booke et lokale til en børnefødselsdag i forbindelse med lørdagssjov.

 

Hallen kunne oplyse, at man så sig nødsaget til at aflåse kopirummet, idet nogle brugere desværre ser det som deres opgave at betjene hallens ventilationssystemer.

 

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

 

HALLEN

 

HAUGE

 

4. Eventuelt

 

Næste møde,

Tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 17.00 – 19.00

 

 

 

ALLE

 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 12. november 2013.

 

Deltagere: Jens Jensen, Bo Mortensen, Chris Østergaard, Ane Knudsen, Line & Tina. Derudover Bernie Ricketts, Rudi Eriksen samt Peter Wissing.

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentarer.

 

Conventus – sørg for at ajourfører Jeres tider for den resterende del af sæsonen.

 

Det blev endnu engang præciseret, at såfremt klubberne ønsker at holde åbent i ferieperioder (se hallens hjemmeside), skal de med opslag i hallen gøre opmærksom på åbningstider, at det er dem der har rengøringspligten, tilkaldevagt mv.

 

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

 

Alle

 

2. Nyt fra hallen

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer:

 

Intet at bemærke fra klubberne.

 

Fra Hallen;

 

I forbindelse med valget, er al træning i hal 1 inkl. bordtennis aflyst fra og med mandag d. 18. til og med onsdag d. 20. november kl. 12.00 – Der serveres valgflæsk, se vedhæftede. Venligst rundsend informationen via Jeres netværk, tak.

 

Foretages der fra klubbernes side ændringer i Conventus booking delen (specielt vigtigt i forbindelse med weekender), skal hallen lige have en besked herom.

 

Næste fællesspisning d. 27. november – se vedhæftede. Venligst rundsend informationen via Jeres netværk, tak

 

Har I specielle arrangementer der kan forventes at give aktivitet i cafeteriet, hører vi meget herom.

 

I forbindelse med EM håndbold træner herrelandsholdet i Hammerum Hallen. Træningen må overværes, så længe det ikke er til gene for spillerne – ansvaret er klubbernes. Lav gerne ”noget fælles”, evt. i samarbejde med Rudis Kokkeservice.

 

Måtte i bordtennis – Hauge sørger for en anordning, således at den ikke er til gere for andre.

 

Kontorets åbningstider / bemanding i hallen – se hjemmesiden! Forberedelse og planlægning er nøglen til succes – man kan ved at være i god tid og med de rette informationer, foregribe mange udfordringer.

 

Præsentation af Hallens nye forpagter, Rudis Kokkeservice. Brug ham, det er det han er her for! Se link på hallens hjemmeside, www.kokkeservice.dk, træf ham på 2099 6756 eller skriv til post@kokkeservice.dk

 

Der er d.d. kommet varme på!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

ALLE

 

 

ALLE

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

 

HAUGE

 

 

ALLE

 

 

 

 

ALLE

 

3. Bordet rundt

 

Gj. Sdr.:

Intet at bemærke

 

HIF:

Intet at bemærke

 

Hauge:

Noget omkring en utæt tagplade i hal 1

Rengøring omkring brusenicher i de gamle omklædningsrum.

 

Gj. KFUM:

En principiel diskussion om, hvem der skal betale for hvad når ting ødelægges.

 

Et sæt volley stænger fra hal 1, er nu flyttet til hal 2

 

SP92:

Maling af squash lokalet – ikke noget der står øverst på hallens prioriteringsliste.

 

Sprit og papir – klubberne betaler selv for de forbrugsstoffer, der kræves i forbindelse med vedligeholdelse af deres eget inventar. Hallen sørger for at man kan vaske hænder, gå på toilet og pudse næse.

 

Udluftning – hallens ventilation anlæg kører og efterses jævnligt. Er indstillet således, at økonomien kan forsvares. Ønskes der mere udluftning, skal der bestilles noget mere – det er co2 styret og jo mere der laves, jo større er udluftningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallen

 

4. Eventuelt

 

Næste møde,

Tirsdag d. 21. januar 2014 kl. 17.00 – 19.00

 

 

 

ALLE

 

 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 5. marts 2013.

 

Deltagere: Jens Jensen, Bo Mortensen, Chris Østergaard, Bernie Ricketts samt Peter Wissing. Afbud fra Claus Sommer, Helle Thorsen, Trine Lajgaard & Asbjørn Andersen.

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentarer.

 

På baggrund af en henvendelse til hallens formand, blev det endnu engang præciseret: ¨Åbningstider i cafeteriet – der holdes åbent i forbindelse med stævner mv., når der med rimelighed kan ”forventes en omsætning”. Klubberne er som tidligere oplyst, velkommen til selv at bemande CafeOasen¨. Se referat fra samarbejdsmøde d. 22. januar 2013.

 

Der er gjort klar til at SP92 opsætter billeder og pokalskabe.

 

Jf. sidste referat, afventer Hallen ”vaskeplan” for spinninglokalet.

 

HIF fremsender plan for brug af omklædningsrum for udendørssæsonen.

 

 

 

 

 

 

Klubberne i samarbejde med Hallen

 

 

 

 

SP92

 

 

SP92

 

 

 

BM

 

2. Nyt fra hallen

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer:

 

Intet at bemærke fra klubberne. Fra Hallen skal lyde en stor tak, for måden hvorpå tingene blev efterladt i forbindelse med HIF CUP, Fastelavnsfest samt Gj. Sdr. opvisningen.

 

Foråret byder på enkelte feriedage. Ønsker klubberne at holde Hallen åben, skal Hallen have besked herom. Klubberne opsætter selv opslag ved indgangen, med informationer omkring åbningstider, kontaktpersoner mv.

 

Conventus – sørg for at ajourfører Jeres tider for den resterende del af sæsonen. Hallen har fået flere henvendelser og forsøger at udleje de tider, som i Conventus fremstår som ledige.

 

”Halfordeling 2012/13” (samarbejdsudvalgsmøde d. 23. april 2013). Vedhæftet 2 skemaer der bedes returneret til Hallen senest d. 2. april). ”Tal sammen og find konstruktive løsninger” inden mødet – ikke mindst, i de tilfælde hvor man ansøger om ”andres tider”. Hver forening er velkommen til at tage en ”halfordelingssagkyndig” med til mødet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubberne

 

 

 

 

 

 

Klubberne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bordet rundt

 

HIF:

Intet at bemærke

 

SP92:

Der er nogle der ikke kan få kopimaskinen til at virke. Det går rigtigt fint for andre – der er et mærkbart misforhold mellem hallens indkøb af kopipapir og udfakturering af kopiforbrug.

 

Ønsker om at få fjernet døren / alternativt monteret en glasdør mellem squash / gangen ved hal 2. Ifølge brandmyndighederne er der et tale om 2 selvstændige brandceller, hvilket betyder at døren ikke må fjernes – eller stå åben med en kile, i forbindelse med stævner osv. Kravet til døren er minimum BD30 med sikkerhedsglas. Hallen vender tilbage med en pris.

 

Sp92 er velkommen til at opsætte opslagstavler.

 

Gj. KFUM.

Hallen kontakter tømreren med henblik på at få udbedret skaderne på ”bordtennisskabene”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallen

 

 

 

 

 

Sp92

 

 

 

Hallen

 

 

4. Eventuelt

 

Næste møde – som samtidig er HALFORDELINGSMØDE,

Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 17.00 – 19.00

 

 

 

ALLE

 

 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 22. januar 2013.

 

Deltagere: Jens Jensen, Trine Lajgaard, Helle Thorsen, Asbjørn Andersen, Bernie Ricketts samt Peter Wissing. Afbud fra Chris Østergaard og Claus Sommer.

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentarer.

 

Klubberne efterlyser et bredere udvalg i cafeteriet, gerne synliggjort ved markedsføringsmateriale der kan rundsendes. Sæsonbetonede tilbud mv.

 

Åbningstider i cafeteriet – der holdes åbent i forbindelse med stævner mv., når der med rimelighed kan ”forventes en omsætning”. Klubberne er som tidligere oplyst, velkommen til selv at bemande CafeOasen.

 

Rettelse omkring nullermænd – det er ikke korrekt, at der på hverdage moppes i alle haller. Undtagelsen er, når der ligger redskaber og flyder overalt.

 

 

 

 

 

 

 

AA

 

 

Klubberne i samarbejde med Hallen

 

2. Nyt fra hallen

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer:

 

Store legedag uge 5 – al træning i hal 1, hal 2 og gymnastiksalen er aflyst i tidsrummet 08.00 – 12.00. Derudover er ”de overalt”.

 

I ferieperioder kan de helansvarlige låse op / aflåse i forbindelse aktiviteter – der skal dog skelnes mellem forenings- og private arrangementer Alle tider skal registreres, med henblik på fakturering.

 

HIF skal ikke bruge bander i uge 7 – sidste indendørs træning er uge 8. Hauge / HIF sørger selv for at Conventus er ajourført.

 

HIF fremsender plan for brug af omklædningsrum for udendørs sæsonen.

 

”Måttesagen i gymnastiksalen” - foreningerne informerer instruktørerne om, at det er deres ansvar at sikre, at der ikke er åbenlyse fare for brugerne.

 

Sur dommer fra Ringkøbing sidste weekend – hvad skal vi sige?

 

Hammerum Skole / Motion & Kultur. ”Man har råderet” over de tider der er aftalt på fordelingsmødet og registreret i Conventus. Hverken mere eller mindre – og det gælder alle!

 

Henstilling til klubberne. På baggrund af vandalisme, hærværk eller ”bare” misbrug, er Gj. KFUMs skabe til bordtennisborde allerede ødelagt. Klubberne ønskede ikke tilstande, med alt for mange låste døre mv. Som tidligere nævnt, har alle ret / pligt til at påtale forhold, som findes uacceptable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubberne

 

 

 

BM / Trine

 

 

 

BM

 

 

 

Klubberne

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

3. Bordet rundt

 

Hauge, Gj. Sdr. og HIF:

Intet at bemærke.

 

 

SP92:

Jens informerede omkring nye tiltag som nøgleskab, instruktørkurser / øget brug af instruktørtimer, nye tiltag omkring markedsføring.

 

Problemer med sorte streger på squashbaner. Et internt anliggende som SP92 evt. kunne løse ved opslag / informerer deres medlemmer på anden vis.

 

VVS firmaet John Enevoldsen oplyser at der fra anlæggets etablering, er monteret nat-og weekend sænkning. Det er noget omkring økonomi vedrørende forbrugsafgifter.

 

Gaverne (stenene) fra indvielsen i squashlokalet fjernes af Hallen og SP92 opsætter selv billeder og pokalskabe.

 

Gulvet i spinning vaskes mindst 1 gang i måneden, såfremt SP92 som tidligere aftalt, sørger for at køre cyklerne ud til siden. SP92 fremsender en vaskeplan, der dog friholder weekender.

 

Glasset på squashbanerne pudses tors- eller fredag i uge 4.

 

SP92 squash, er som alle andre foreninger velkommen til at bakke op omkring initiativet i CafeOasen, ved at foretage deres indkøb i Hallen.

 

Lørdagssjov er en del af SP92 og kan derfor på lige vilkår som alle andre foreninger, ansøge om haltider på ”halfordelingsmødet”, som typisk afholdes i april.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP92

 

 

 

 

 

 

 

Hallen/SP92

 

 

 

SP92

 

 

 

Hallen

 

 

SP92

 

 

4. Eventuelt

 

Næste møde,

Tirsdag d. 5. marts 2013 kl. 17.00 – 19.00

 

 

 

ALLE

 

  

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 27. november 2012.

 

Deltagere: Jens Jensen, Claus Sommer, Asbjørn Andersen, Bernie Ricketts samt Peter Wissing. Trine Lajgaard og Helle Thorsen havde meldt deres ankomst senere, afbud fra Bo Mortensen. Chris Østergaard deltog ikke.

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

Referatet fra sidste møde, gav ikke anledning til kommentarer.

 

 

 

 

 

 

2. Nyt fra hallen

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer:

Ingen nævneværdige bemærkninger – alt syntes at foregå i god ro og orden.

 

”Kage krisen” i festlokalet er formenligt tilendebragt. Asbjørn har over for M&K forklaret sammenhængen mellem ”tørre muffins” og ”det sundere valg” - efter sigende, skulle såvel forklaringen og kagen være faldt i deres smag.

 

Opfordring fra Hallen til i god til at afgive ordre på juleafslutnings arrangementer, affødte kommentarer. Se pkt. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bordet rundt

 

Hauge:

Efterspørger salgsmateriale fra Cafeteriet, så de kan se hvad der tilbydes. Asbjørn forklarede at der arbejdes på sagen.

 

Gj. Sdr.

Mangler ligeledes materiale fra Cafeteriet – opfordrede til at udbyde ”sunde alternativer” - godt tænkt!

 

”Noget” omkring booking i Conventus.

Det er nyt for alle, måske er der forretningsgange og procedure der kan ændres / optimeres. Den generelle holdning er imidlertid som nævnt i referatet af 9.10.12 under pkt.1

 

Der er fundet nullermænd bag en måtte i gymnastiksalen.

Hallen kunne igen fortælle, at der moppes hver dag, men at dagens aktiviteterne naturligvis sætter deres præg.

 

SP92:

Bortset fra at nogle finder det køligt i squash, ”kører det bare”.

 

HIF:

Bo havde meldt afbud, idet han forventede at menuen til DBU mødet i Aulum var bedre:)

 

Gj. KFUM:

 

 

 

 

AA

 

 

 

AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Eventuelt

 

Asbjørn fortalte kort om den nye menuplan (ophængt ved disken). Han opfordrede ligeledes til, at der skulle findes nye hjælpere til at besætte vagtplanen i CafeOasen.

 

Næste møde,

Tirsdag d. 22. januar 2013 kl. 17.00 – 19.00

 

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 9. oktober 2012.

 

Deltagere: Bo Mortensen, Jens Jensen, Chris Østergaard, Trine Lajgaard, Helle Thorsen, Claus Sommer, Asbjørn Andersen, Bernie Ricketts samt Peter Wissing.

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

 

 

 


1. Siden sidst

 

Velkomst til en ny sæson og velkommen til Hauge's & SP92's repræsentanter i samarbejdsudvalget. De ”nye” blev gjort opmærksom på, at de var repræsentanter for alle ”strenge” i deres respektive foreninger.

 

Referatet fra sidste møde, gav ikke anledning til kommentarer.

 

Tak og ros fra Hallen til de foreninger der markedsfører ”Fællesspisning” på deres hjemmesider.

 

Conventus: Alle er glade for deres ”rettigheder” og flere foreninger er meget kreative i deres brug / informationer til medlemmerne. Bookes der noget ekstraordinært f.eks. i weekender / uden for sæsonen, er det imidlertid vigtigt at hallen får en besked pr. mail. Kommunens øvrige haller informeres om at Hammerum Hallens primære brugere (klubber, skoler osv.) selv registrerer tider mv. og at der ikke ses nogen problemer med det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nyt fra hallen

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer:

 

Ingen bemærkninger.

 

Sæsonen for indendørs fodbold står for døren – bandeopsætning koordineres mellem HIF, Gj. Sdr. og Bernie.

 

På baggrund af en klage fra en fodboldtræner, blev endnu engang oplyst at der som udgangspunkt ikke bliver gjort rent i weekender. ”Efterlad tingene, som I selv ønsker at modtage dem”.

 

Nye HAUGE trænere / holdledere mangler isposer – et internt anliggende i foreningerne.

 

”En del” fitnessudøvere beklager sig til hallen, over at de ikke kan træne tirs-, ons- og torsdag formiddag. SP92 forbedre informationen til nye brugere.

 

I den seneste periode har Hallen i weekenderne været samlingssted for nogle unge mennesker, der ikke ”efterlader tingene, som andre ønsker at modtage dem”. Det kulminerede forrige weekend med hærværk og vandalisme. SSP konsulenter fra hhv. Hammerum og Gjellerup skole har haft en snak med blomsten af den danske ungdom – hallens personale har haft en snak med nogle af deres forældre. Som konsekvens heraf, er det blevet indskærpet over for vagtfirmaet at der skal lukkes tidligere, jf. hallens ordinære åbningstider – de fremgår af hallens hjemmeside.

 

Så sker der igen noget nyt og spændende i Hammerum Hallen – stor informations og reklameskærm i velkomstområdet. Klubberne tilbydes (evt. mod betaling) at blive eksponeret. I vil høre nærmere, når skærmudvalget er færdige med deres arbejde.

 

Endnu en nyhed. Hallen har lavet en aftale med en massør – foreningerne tilkendegav at de ville være behjælpelige med at markedsføre og bakke op omkring projektet. Mere herom senere.

 

Hjertestarter kursus – hver forening stiller med en kursist onsdag d. 21. november 2012 i tidsrummet 16.30 – 19.30. Venligst oplys navn senest mandag d. 5. november. Hallen er vært for lidt aftens mad.

 

Borgermødet d. 14. november 2012. Der viser sig nu, at festlokalet formegentlig er for småt – træning i hal 2 eller hal 1 aflyses evt. den pågældende dag.

 

 

 

 

 

 

Bo/Helle/

Bernie

 

 
 

 

 

Klubberne

 

 SP92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hallen

 

 

  

Hallen

 

 

 

Klubberne

 

3. Bordet rundt

 

Gj. KFUM:

Bordtennis lokalet er nu taget i brug – ser ud som om det fungerer med bordene i Gj. KFUM's nye skab.

 

HIF:

Bo er som sædvanlig positiv og tilfreds.

 

Gj. Sdr.:

Koldt! Efteråret nærmer sig og der kommer varme på efter efterårsferien.

 

Låste døre – hallen har ikke ændret procedure mht. aflåsning (se dog nyt fra hallen). Der er mange der har nøgler og ikke alle gør det de burde gøre.

 

Beskidt i gymnastiksalen: Samtlige gulve moppes / vaskes hver dag. Igen, alle opfordres til at opfordre andre til, at efterlade tingene som de selv ønsker at modtage dem.

 

Hauge:

Trine er lige som Bo.

 

SP92:

Fitness har haft instruktører på kursus.

Der er indkøbt opbevarings bokse til værdigenstande.

”En smutter” i den interne kommunikation i SP92 omkring noget udlejning af fitnesslokalet. 

 

 

 

 

4. Eventuelt

 

Intet.

 

Næste møde,

Tirsdag d. 27. november 2012 kl. 17.00 

 

ALLE

 


 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 21. februar 2012.

 

Deltagere: Bo Mortensen, Holger Blåhøj Jensen, Chris Østergaard, Mads Skov, Helle Thorsen , Claus Sommer, Asbjørn Andersen, Bernie Ricketts samt Peter Wissing.

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentar:

 

HIF: Bo fremsender inf. omkring opstart samt behov for omklædningsrum.

 

TDC festen: Ingen klubber stiller med arbejdskraft.

 

 

 

 

 

 

 

BM

2. Nyt fra hallen

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer.

 

Der sker fortsat noget i hallen!! – alt syntes tilrettelagt og foreningerne giver udtryk for at der er styr på deres arrangementer.

 

Springgrav: Der har periodisk været en del betjeningsfejl, der har medført elektriker besøg. Problemer syntes at være gået i sig selv.

 

”Sundere mad i haller”. Som tidligere er nævnt, er vi nu en aktiv del af projektet, delvist finansieret af Herning kommune. Se mere på Halforum.dk

 

Næste samarbejdsudvalgsmøde er samtidig halfordelingsmøde. Vedhæftet 2 skemaer, der skal være hallen i hænde senest d. 31. marts 2012 – husk, flere foreninger har ”underafdelinger” der også har behov for haltider. Hammerum hallen går igen forrest og kan som den eneste hal tilbyde klubberne den service, at de for fremtiden selv forestår booking af nogle af hallens lokaler. Husk at medbring computer til mødet. For dem af Jer der ikke er ”haltids kyndige”, var det måske en god ide at få hjælp fra en person i baglandet.

 

Gj. Sdr.: Hallen har fundet et alternativ til depotrummet over for ”Gj. Sdr. lokalet”. Hallen indretter det nye rum med hylder.

 

Ombygning af toiletter samt CafeOasen er nu tilendebragt og for at Bernie ikke skal kede sig, starter vi på et nyt projekt i uge 10. Festlokalet skal have et længe tiltrængt nyt gulvtæppe:)

 

Åbningstider. Vi er tilbage til normale tilstande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLEN

 

 

 

HALLEN

3. Bordet rundt

 

Ros fra Asbjørn til HIF drenge for opvask hjælp.

Claus Sommer informerede omkring Repræsentantskabs-møde samt Hallens generalforsamling (kan naturligvis ses på hallens hjemmeside).

Bo Mortensen ”gik i selvsving” over sund kost temaet og bestiller økologisk gulerodssaft til FCM fodboldskole:) Skønt, med den store opbakning til de initiativer der sker i hallen.

Udbredt tilfredshed.

Mads Skov meddelte afslutningsvis at han stopper som formand for Hauge og som repræsentant i samarbejdsudvalget. (Ikke derfor der var tilfredshed:):):). Stor tak til Mads for hans engagement og det store stykke arbejde han har lagt på mange niveauer i hallen, tak Mads.

 

 

 

4. Eventuelt

 

Næste møde, DER OGSÅ ER HALFORDELINGSMØDE!!!!!!!

Tirsdag d. 10. april 2012 kl. 17.00

 

 

ALLE

  

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 17. januar 2012.

 

Deltagere: Bo Mortensen, Holger Blåhøj Jensen, Chris Østergaard, Mads Skov, Asbjørn Andersen, Bernie Ricketts samt Peter Wissing. Fraværende; Helle Thorsen & Claus Sommer.

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

 

1. Siden sidst

 

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentar:

 

”Trådløs microfon i hal 2 + gymsal” – Helle Thorsen arbejder på et opslag til anlæggene mht. tilgang til ”ledninger”. Øvrige bruger medtager selv ledninger.

 

”Klub info. skærm” i forhal er midertidigt skrinlagt.

 

Hauge: Ønske om at udvidelse af skab i bordtennis. Aftalen blev, at de for egen regning ”sætter i værk”, efter at have konfereret planerne med hallen.

 

 

HIF: Bo oplyste at bordtennis bordene ikke generer HIFs opvarmning. Hallen fjerner derfor ikke som tidligere aftalt bordene.

 

 

 

 

 

 

 

HT

 

 

 

 

 

MS

 

 

 

BM

 

 

3. Nyt fra hallen

 

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer.

 

Der sker noget i hallen de næste måneder – se Conventus!

 

Klubberne bedes venligst meddele hallen, såfremt arrangementer eller dele heraf aflyse – det er spild af ressourcer at bemande hal og cafeteria, når der ingen aktiviteter er.

 

Hjælp: Foreningerne melder tilbage omkring ”klubhjælp” til firmafesten d. 28. april.

 

Isposer / plaster / hovedpinepiller – bred enighed om at det er klubbernes / brugernes ”egen hovedpine”.

 

HIF: Bo fremsender inf. omkring opstart samt behov for omklædningsrum for udendørssæsonen.

 

HIF: Foruden de tidligere registrerede tider i Conventus, er der nu ligeledes booked tider til HIF i uge 8 – vær OBS! på fredag d. 24. februar – HIF giver besked til trænerne!!!!!!

 

Næste fællesspisning er den 8. februar – opslag fremsendes snarest.

 

Kort information omkring den kommende omlægning af CafeOasen til ”Sundere mad i haller 2011-13”.

 

 

 

 

 

 

 

ALLE

 

 

 

ALLE

 

 

 

 

 

BM

 

 

 

 

 

 

 

HALLEN

3. Bordet rundt

 

Stilhed – alle glade – bortset fra Chris Østergaard, der har forlagt nøglerne til hallen.

 

 

 

4. Eventuelt

 

Næste møde,

Tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 17.00

 

 

 

ALLE

 

 
 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 1. november 2011.

 

Deltagere: Bo Mortensen, Holger Blåhøj Jensen, Helle Thorsen, Mads Skov, Claus Sommer, Asbjørn Andersen, Bernie Ricketts samt Peter Wissing. Fraværende; Chris Østergaard.

 

Dagsorden:

Referat:

Ansv.

1. Siden sidst

Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentar:

Halfordeling: Hauge og Gj. Sdr. lave evt. en aftale omkring ”nogle tider” i hal 2. Bl.a. af hensyn til registrering i Conventus, gives der pr. mail besked til hallen, såfremt der laves ændringer - vigtigt!

”Trådløs microfon i hal 2” – Helle Thorsen laver opslag på anlægget mht. tilgang til ”ledninger”. Øvrige bruger medtager selv ledninger.

”Klub info. skærm” – vi har et hængeparti.

Hauge: Ønske om at udvidelse af skab i bordtennis. Aftalen blev, at de for egen regning ”sætter i værk”, efter at have konfereret planerne med hallen.

HIF: Bo fremsender plan for benyttelse af ”bordtennis” i forbindelse med træning i hal 1. Hallen fjerner herefter bordene.

Hjælp: Ingen foreninger meldte sig som ”klubhjælp” til firmafesten d. 12. november. Hallen har efterfølgende spurgt Erling SP92 – han vender tilbage.

Husk!!!!
FED FREDAG I HAMMERUM HALLEN
FREDAG D. 4. NOVEMBER 2011

Cafe Oacen: Endnu en god snak – vi skal have lavet et markedsføringsudvalg, der kan bistå hallen med at forøge interessen omkring CafeOacen. Helle Thorsen var klar og havde evt. navne på andre.

 

  

MS/HT

 

 HT

  

MS/Hallen


MS

  

BM

 

 

 

 


  HT/Hallen

 

2. Nyt fra hallen

Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer.

Der bliver ”run på” de næste måneder!!

Den kommende weekend er der Fed Fredag – fodbold er aflyst i begge haller. Gj. Sdr. træner som normalt i gymsalen.

Weekenden d. 12/13 november er der firmafest – pga. forberedelser, er ALLE aktiviteter aflyst fredag d. 11.11.11 i såvel hal 1, hal 2 samt gymsalen.

Tirsdag d. 15. november er ALLE aktiviteter aflyst i hal 1 pga. firmaarrangement.

Indtil jul, kører vi resten på rutinen:)

Varme: Der er nu sat varme på i hele hallen. I hal 2 ventilleres der nu på højeste trin, i et forsøg på at få varmen ned i ”gulvhøjde”. Det kan for nogle medføre støjgener.

Spinning lokalet: Jette Hvid påbegynder udsmykningen efter nytår.

Claus Sommer: Seneste nyt omkring initiativ vedrørende genetablering af udviklingsudvalg / udvidet formandsmøde mv.

HUSK!!!!

FED FREDAG I HAMMERUM HALLEN

FREDAG D. 4. NOVEMBER 2011

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JH

3. Bordet rundt

 Stilhed – alle glade!

 

4. Eventuelt

Næste møde,

Tirsdag d. 17. januar 2011 kl. 17.00

 
ALLE

 

Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 4. oktober 2011.                  
 
Deltagere:           Bo Mortensen, Holger Blåhøj Jensen, Helle Thorsen, Chris Østergaard, Bernie Ricketts samt Peter Wissing. Fraværende; Mads Skov, Claus Sommer & Asbjørn Andersen
 
 Dagsorden:   Referat: Ansv.
 
1. Siden sidst                             
 
Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentar:
 
Halfordeling: Tiderne i Conventus er iht. det aftalte. HIF vender dog tilbage med opstartstidspunkt om fredagen.
 
”Lyden” – virker! Gj. Sdr. laver vejlednings opslag på anlægget mht. tilgang til ”ledninger”. Øvrige bruger medtager selv ledninger.
 
Lys i hal 2/Gymsal:  Jf. sidste referat - er der en forening der har en frivillig elektriker der kunne være behjælpelig?
 
”Klub info. skærm” – vi har et hængeparti.
 
Hauge: Ønske om at udvidelse af skab i bordtennis. Aftalen blev, at de for egen regning ”sætter i værk”, efter at have konfereret planerne med hallen.
 
På opfordring fra Gj. Sdr. er koden til depot rum ændret – alle skulle være informeret.
 
HIF: Ønske om evt. at benytte bordtennis i forbindelse med træning i hal 1. Bo vender tilbage, så behovet kan registreres i Conventus.
 
Bander: Bo fremsender en oversigt over behovet for opsætning / nedtagning af bander for den kommende sæson.
Hallen entrerer med arbejdskraft, der udfører opgaven iht. tidligere aftalte betingelser.
 
Til brug for fakturering bedes SP92 fremsende opgørelse over deres forbrug af hal 2, vedrørende fitnessholdende tirs- til torsdag.
 
”Spinning- , sponsor- , penge- fællesspisnings arrangement” afholdes de 4. november 2011. Mere herom senere.
 
 
 
 
 
 
BM
 
 
 
HT
 
 
ALLE
 
 
MS/Hallen
 
 
 
MS/Hallen
 
 
 
 
 
BM
 
 
BM
 
 
 
 
 
HBJ
2. Cafe Oacen  
Er man ude med riven, får man selv skrammerJ
 
Endnu en opfordring til klubberne om at formidle budskabet til brugerne - benyt Cafe Oacen/ Cafeteriet!! - mundede ud i at Hallen selv skal gå forrest.
 
Forståelsen og velviljen blandt klubberne fejler ikke noget;
”Folk” ved bare ikke at der er åbent, hvor skulle man vide fra at man kan købe kage, vi troede da godt vi måtte……
 
Hallen skal være bedre til at markedsføre sig, vi skal være mere synlige med det vi laver / tilbyder. Der skal laves målrettede tilbud til enkelte brugergrupper ect. – masser af gode forslag.
 
En konstruktiv dialog og tilbud fra klubberne om hjælp til få brugerne ind i CafeOacen. Der arbejdes på at nedsætte et kompetent markedsføringsudvalg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE
3. Nyt fra hallen  
Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer.
 
Klubhjælp til fest d. 12. november 2011.
Vi mangler hjælp; ca. 6 personer til afrydning af borde mv. i tidsrummet 18.00 – 22.00. Derudover 4 personer til bemanding i baren / hjælp med lettere oprydning i tidsrummet 18.00 – 02.00. Afregning til klubben med kr. 55,- pr. time – hvem kommer førstJ
 
Fællesspisnings arrangementer – hallen skal være bedre til at udsende et ”færdigt og mere reklame orienteret materiale” for arrangementet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE
 
 
 
 
Hallen
4. Bordet rundt  
Stilhed – alle må være gladeJ
 
 
 
5. Eventuelt  
Næste møde,
Tirsdag d. 1. november 2011 kl. 17.00  
 
 
 
ALLE
 
  
Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 6. september 2011.                              
 
Deltagere:     Bo Mortensen, Holger Blåhøj Jensen, Helle Thorsen, Hanne Skov (substitut for Mads Skov), Bernie Ricketts, Asbjørn Andersen, Claus Sommer samt Peter Wissing. Fraværende; Chris Østergaard.
 
 Dagsorden:
 Referat:
Ansv.
 
Indledningsvis
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Siden sidst                             
 
Velkommen til Gj. Sdr. nye repræsentant Helle Thorsen, tak til Jette Hvid for indsatsen i udvalget og ikke mindst udsmykningen i forgangen. Velkommen til hallens nye kantinebestyrer Asbjørn Andersen, overbringelse af en ”tak til alle” fra Inga Iversen i forbindelse med hendes afskeds reception. Tak til ”ham fra Gj. Sdr.” der u/b har installeret ny kran til springgraven. Sidst men ikke mindst tak til ”Hauge” for hjælp i forbindelse med udskiftning af lys i hal 1.
 
Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentar:
 
Halfordeling: Klubberne bedes bekræfte pr. mail, om deres respektive bookinger er i overensstemmelse med / ændringer til deres faktuelle behov. (Deadline var jf. sidste referat, ultimo maj).
 
Gj. Sdr. sender snarest information omkring behov for springgrav for den kommende sæson.
 
”Lyden”: Jf. sidste referat er hal 2 samt gymnastiksalen nu udstyret med CD afspiller / forstærker. Derudover er der mulighed for selv at medbringe / tilslutte andre lydkilder som computer, I-pod, MP3, båndoptagere, minidisc osv. – HUSK SELV KABLER – OG INFORMER JERES ”BAGLAND” OM ÆNDRINGERNE!
 
De fremmødte udvalgsmedlemmer fik demonstreret anlægget og kunne ved selvsyn se at de virker.
 
Varme i hal 2: Herning kommunes energikonsulent har opsat måleudstyr med henblik på en konsekvensberegning i forbindelse med en eventuel temperaturstigning.
 
Lys i hal 2: Rigtig fint såfremt en forening (i lighed med Hauge) kunne stille med en elektriker kyndig person, der kunne være behjælpelig med udskiftning af rør mv.
 
”Klub info. skærm” – vi har et hængeparti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLE
 
 
HT
 
 
 
 
 
 
ALLE
 
 
 
 
 
 
 
HALLEN
 
 
 
ALLE
 
 
MS/HALLEN
 
2. Nyt fra hallen
 
Gennemgang af afviklede / kommende arrangementer.
 
 
 
 
3. Bordet rundt
 
Sp92: Intet at bemærke.
 
Hauge: Ønske om at udvidelse af skab i bordtennis. Aftalen blev, at de for egen regning ”sætter i værk”, efter at have konfereret planerne med hallen.
 
Hallen (v/Bernie). Efterlyste info. fra fodbold omkring behov for omklædningsrum.
 
Derudover en service information til Gj. Sdr. om at deres depotrum benyttes som legeplads. Udskiftning af kode / evt. nøglesystem blev diskuteret.
 
Hallen fortsat (v/Claus Sommer): Information omkring arbejdet i bestyrelsen, fremtidige tiltag / møder osv. Derudover lidt omkring et nyt og spændende initiativ; ”Penge arrangement”.
 
Hallen fortsat (v/Asbjørn Andersen):
Kort omkring planerne for cafeteriet. Affødte en samtale omkring vigtigheden af at hallen (cafeteriet) kunne imødekomme brugernes ønsker om prismæssige interessante menuer / at cafeteriet hele tiden bliver nød til at have fokus på økonomien og rentabiliteten i det der laves.  
 
Endnu engang blev foreningerne opfordret til, at der ikke på lave bespisningsarrangementer ”uden om hallen” – det er det Asbjørn er ansat til.
 
Gj. Sdr.: Informerede omkring opstart og efterlyste en løsning for lys i gymsalen - Helle havde dog selv medbragt guldkorneneJ
 
HIF: Ønske om evt. at benytte bordtennis i forbindelse med træning i hal 1. Bo vender tilbage, så behovet kan registreres i Conventus.
 
Bander: Bo fremsender en oversigt over behovet for opsætning / nedtagning af bander for den kommende sæson.
Hallen entrerer med arbejdskraft, der udfører opgaven iht. tidligere aftalte betingelser.
 
 
 
 
 
 
 
Hauge/Hallen
 
 
BM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BM
 
 
 
 
BM
4. Eventuelt
 
Til brug for fakturering bedes SP92 fremsende opgørelse over deres forbrug af hal 2, vedrørende fitnessholdende tirs- til torsdag.
 
Valgflæsk d. 15. september: Der laves stegt flæsk til ca. 200 personer. Kan nydes enten i cafeteriet eller ”take away” – spred budskabet via jeres netværk, tak
 
Fællesspisning: Hallen fastsætter dato for næste fællesspisning og markedsfører det på valgdagen.
 
Næste møde,
Tirsdag d. 4. oktober 2011 kl. 17.00  
 
 
 
HBJ
 
 
 
 
ALLE
 
 
 
 
eferat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 10. maj 2011.                        
 
Deltagere:           Chris Østergaard, Jette Hvid, Bo Mortensen, Mads Skov, Holger Blåhøj Jensen, Bernie Ricketts, Claus Sommer samt Peter Wissing. Derudover foreningernes ”halfordelings sagkyndige” Fraværende; Inga Iversen
 
 Dagsorden:
 Referat:
Ansv.
 
1. Halfordeling 2011/12                           
 
Sæsonen 2011/12 blev i *mindelighed fordelt mellem foreningerne og kan nu ses på hallens hjemmeside.
Besked til hallen inden udgangen af maj 2011, såfremt bookingerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.
I samarbejde med kommunen og Idrætsrådet arbejdes der på at ensrette ”principperne” for booking af hal tider, information herom senere. 
 
*Mandag er der en udfordring omkring bordtennis i gymnastiksalen. Gj. Sdr. / KFUM arbejder på at finde en løsning og vender tilbage til hallen med en beslutning.
 
*Motion & Kultur forsøger at ”give plads” til Hammerum Fri- og Efterskole. Hallen har efterfølgende modtaget besked om at dette ikke var muligt.
 
Gj. Sdr. informerer omkring forbrug af springgrav inden sæsonstart.
 
 
 
 
Hallen
 
 
Klubberne
 
Hallen
 
 
 
 
JH/CØ
 
 
HBJ √
 
 
JH
 
2. Siden sidst                             
 
Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentar:
 
Udsmykning af spinning lokalet / informationstavle. Nu sker der nogetJ
 
”Lyd” – Primo august er hallerne udstyret med CD afspiller / forstærker. Derudover er der mulighed for selv at medbringe / tilslutte andre lydkilder som computer, I-pod, MP3, båndoptagere, minidisc osv. – HUSK SELV KABLER – OG INFORMER JERES ”BAGLAND” OM ÆNDRINGERNE!
 
Gj. Sdr. - dårlig lyd i hal 2. Jette Hvid rykker for en løsning.
 
 
 
Hallen
 
 
 
JH
 
 
Hallen
 
 
 
 
 
JH
3. Nyt fra hallen
 
Orientering fra hallens næstformand Claus Sommer omkring hallens generalforsamling, bestyrelsens sammensætning samt nogle af de tiltag bestyrelsen arbejder med. Derudover kort omkring Ingas afløser.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bordet rundt
 
Gj. Sdr. (Jette Hvid) – Ønske om mere varme i hal 2.
 
Gj. KFUM (Chris Østergaard) – Ønske om mere lys i hal 2.
 
Hauge (Mads Skov) – Arbejder på en ide omkring en ”klub info skærm”.
 
HIF og SP92 havde intet at bemærke.
 
 
Hallen
 
Hallen
 
 
Hauge/Hallen
5. Eventuelt
 
Næste møde,
Tirsdag d. 6. september 2011 kl. 17.00  
(Er der presserende ”sager” er I altid velkommen til at kontakte os).
 
Tak for ”i år” – god sommer til alleJ
 
 
 
ALLE
 
 
 
Referat fra Samarbejdsudvalgsmøde d. 1. marts 2011.                      
 
Deltagere:           Chris Østergaard, Jette Hvid, Bo Mortensen, Holger Blåhøj Jensen, Inga Iversen, Bernie Ricketts, Claus Sommer samt Peter Wissing. Fraværende; Mads Skov
 
 Dagsorden:
 Referat:
Ansv.
 
1. Siden sidst                             
 
Referatet fra sidste møde, gav anledning til følgende kommentar:
 
Udsmykning af spinning lokalet. Iflg. aftale med SP92 (Bent Hemi), har Jette Hvid nu ”frie hænder” til at løse opgaven.
 
Overvågning, sidste etape monteres i indeværende uge.
 
”Lyd” - Som skrevet tidligere, foretages der ændringer. Information herom senere.
 
”Halfordeling 2011/12” (samarbejdsudvalgsmøde d. 26. april) Vedhæftet 2 skemaer der bedes returneret til hallen senest d. 15. april). ”Tal sammen og find konstruktive løsninger” inden mødet – ikke mindst, i de tilfælde hvor man ansøger om ”andres tider”. Alle er velkommen til at tage en ”halfordelingssagkyndig” med til mødet.  
 
Gj. Sdr. - dårlig lyd i hal 2. Jette Hvid rykker for en løsning.
 
HIF – omklædningsrum. Der udarbejdes en plan.
 
Informationstavle i ankomstområde. Jette Hvid udfolder sig endnu engang, med sine kunstneriske egenskaber.
 
 
 
 
JH
 
 
Hallen
 
Hallen
 
 
Alle
 
 
 
 
 
 
JH
 
 
BM
 
JH
 
 
 
2. Nyt fra hallen
 
 
Orientering omkring afholdte / kommende arrangementer.
HIF havde sædvanen tro endnu engang en succesfuld HIF-CUP, Gj. Sdr. Fastelavnsfesten forløb gnidningsløst (tak for hurtig og effektiv oprydning) og ingen af de øvrige arrangementer gav anledning til kommentarer.
 
Gj. Sdr. opvisningen syntes planlagt til mindste detalje – Jette Hvid er halansvarlig i den kommende weekendJ
 
Mikrofon i hal 1 tjekkes for mislyd(e).
 
 
 
 
Hallen
 
 
 
 
 
JH
 
 
Hallen
 
 
3. Bordet rundt
 
Gj. KFUM v/Chris Østergaard. Savner en afklaring på Pokalskabs problematikken. ”Bolden ligger” hos hallen og der arbejdes på en løsning.
 
Gj. KFUMs ”øvrige” ting står til fri afbenyttelse i depotrummet i hal 2.
 
Ønsker fra bordtennisafdelingen omkring ændringer for den kommende sæson. Spørgsmålet tages op på halfordelingsmødet – se pkt. 1 ”Siden sidst”. 
 
Volley stænger – Volley træneren kontakter hallen med oplysninger om hvad der er galt og hvornår de kan undvære stængerne.
 
Ønske om, at fremtidige regninger vedlægges oversigt over lokaleforbrug.
 
Hauge – Mads, havde inden mødet pr. telefon meddelt at der intet var at bemærke.
 
SP92 - ingen kommentarer, alle glade.
%
Hammerum - Gjellerup Hall'n | Frølundvej 41 | 7400 Herning | mail: mail@halln.dk | Tlf.: +45 97116700